Integration

Till Sverige kommer det nya människor som behöver integreras. Första steget är en bostad. Hur kan du som Fastighetsägare hjälpa till? Vem gör vad? Vad är Boutbildning? Vilket ansvar tar din kommun? Hur Samverkar vi för att det ska fungera? Från Ankomst till Etablering, här hittar du vem du ska kontakta hos våra samarbetskommuner. Inom kort kommer också information om vårt så kallade "Kommunkonto" här.
Copyright © 2017 Bostadsregistret.se
Vi har kollektivavtal med Unionen